مــــاه مـــــــــــــن

چــــــــــــه....


چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......

تلخ کردن زندگی خود

بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا

شـیـریـن تـریـن لـحـظـات

زنـدگـیـش را سپری مـی کـند......


[ جمعه 4 مرداد 1392 ] [ 01:20 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

همیشــــــــه...


همیشــــه
دلتنگی

به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست...


گاه به علت حضور کسی در کنارت است...


که حواسش به تــــو  نیست..[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 04:40 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

روزی.....

روزے     مــ ـے رسَــ ــد     کـِـ ــﮧ    دَر خیـ ــال    خُـ ــود

جــ ـای   خالــ ـے ام   را    حِـ ــس    کـُــ ــنے

دَر   دِلَــ ـت    بـ ـا    بغـ ــض   بگـُویـــ ـے :

" ڪــ ـاش    اینجــ ـآ   بــ ــود "


[ دوشنبه 24 تیر 1392 ] [ 08:11 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

دلم....

دلــم   بــراش  تــنــگ  شــده.......


خـــیــلــی  بــهــش  فـــكــر  مـــیــكــنــم.......


مـــیـــگــن  اگــه  از  اعــمــاق  و  جــودت  بــه


كـــســی   فــكر   كــنــی   اونــم  اون   زمــان


داره   بــهــت    فــكــر   مــیــكــنــه.....


خــــــــدایـــــا   یــعــنــی   داره   بـــهــم   فــكــر   مــیــكــنــه؟ 


[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

حماقت....

حماقـــــت محـــــــض  اســـــت  دلتــنـــــگ  کسی  باشی  که  دلــش  با  تــو نیســـــــــت..........


[ چهارشنبه 19 تیر 1392 ] [ 04:34 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

میگذرد....

میگذرد روزی  این  شبهای  دلتنگی  ، میگذرد  روزی  این  فاصله  و  دوری ،

میگذر د روزهای  بی قراری  و  انتظار ، میرسد همان  روزی که  به خاطرش 

  گذراندیم فصلها  ر ا بی بهار ، و  از ترس  اینکه بهم نرسیم  شب  تا  صبح را اشک میریختیم


[ سه شنبه 18 تیر 1392 ] [ 11:03 ق.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

دلتنگی....

دلتنگےاحساس قشنگیهوقتے بدونے اونیکه دوسش دارےهیــــــــــچوقت فراموشـــــت نمــــــــــی کنه...

 [ شنبه 15 تیر 1392 ] [ 12:27 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

چه.....

چـــــــــــه آشـوبیــــست در دلم


وقتــی نــــــــمیدانـــم در نبودنــــم

به بودنِ چــــــــه کســــی فکــــــــر میــکنی


[ شنبه 15 تیر 1392 ] [ 12:14 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

گاه.....گـــــاه بی هوا دلم برایش تنــــگ میــــشود

 برای او

او کـــــــه هیــــــــچ گاه دلتنگــــــــــم نشــــــــد[ پنجشنبه 6 تیر 1392 ] [ 11:57 ق.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

نوشت....

نوشته ها بهانه اند, فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم..

باورش باتو....
      


[ چهارشنبه 29 خرداد 1392 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

تو.....

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ....

از دلـتـنـگـی ام ...

گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ...

خـوابـت را بـبـیـنـم ...

مـیـفـهـمـی ؟!!

فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!


[ پنجشنبه 23 خرداد 1392 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم .........

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند

همراه کسانی بودم که همراهم نبودن

وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم... ...

دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آنها را نداشتم

و تو چه دانی که عشق چیست

عشق سکوتی است در برابر همه


[ شنبه 14 اردیبهشت 1392 ] [ 02:11 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

ســــخت نگیر ماهِ من

ســــخت نگیر ماهِ من !

آخــرش یک روز

تــکلیف این بــغضهایِ قورت داده

همه حرفهایِ ســاکت شده و

این نگــاههایِ خــیس را

روشــن می کنیم

دنیا همــیشه اینجور نخــواهد ماند


[ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ 07:23 ب.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

خوش بہ حال آسموטּ

خوش بہ حال آسموטּ ڪہ هر وقت دلش بگیره بے بہونہ مے باره ...
بہ ڪسے توجہ نمے ڪنہ ...
از ڪسے خجالت نمے ڪشہ...
مے باره و مے باره و...
اینقدر مے باره تا آبے شہ ...
آفتابے شہ ...!!!
ڪاش...
ڪاش مے شد مثل آسموטּ بود...
ڪاش مے شد وقتے دلت گرفت اونقدر ببارے تا بالاخره آفتابے شے...
بعدش هم انگار نہ انگار ڪہ بارشے بوده !

[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 10:41 ق.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

گاهی باید...       گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید ...

        نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی


       برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند
......


[ سه شنبه 6 فروردین 1392 ] [ 11:19 ق.ظ ] [ النـــــاز ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]